Algemene voorwaarden klanten

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Huiscleaning.

2. Diensten

Huiscleaning treedt op als bemiddelaar tussen u, opdrachtgever, en de huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp zal rechtstreeks gaan werken voor de opdrachtgever. Huiscleaning heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een huishoudelijke hulp. U kunt als opdrachtgever gebruik maken van het inlogsysteem van Huiscleaning.

3. Bemiddelingskosten

U betaalt bemiddelingskosten als Huiscleaning u gekoppeld heeft aan een hulp die voldoet aan uw wensen die u heeft aangegeven in het aanvraagformulier. 

4. Kassiersfunctie 

De betaling aan de huishoudelijke hulp via Huiscleaning door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan huishoudelijke hulp.  De door middel van de Kassiersfunctie ontvangen betalingen zullen door Huiscleaning slechts voor de huishoudelijke hulp worden gehouden.

5. Betaling

Huiscleaning stelt jaarlijks, telkens per 1 januari van het jaar, voor zover van toepassing de tarieven vast. U ontvangt een factuur per e-mail, (tenzij anders vermeld), van Huiscleaning voor de afgenomen diensten. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitblijft, is Huiscleaning genoodzaakt extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen.

6. Garantie

Wanneer Huiscleaning een huishoudelijke hulp aan u voorstelt, heeft u 6 maanden garantie. Wanneer de hulp toch niet bevalt of binnen 6 maanden stopt, kan Huiscleaning kosteloos op zoek naar een nieuwe huishoudelijke hulp (indien mogelijk).

7. Herroeping 

Zodra u een aanvraag plaatst, geeft u het verzoek tot directe levering van de dienst binnen de 14 dagen bedenktermijn (het koppelen van een huishoudelijke hulp) en doet u afstand van uw recht tot ontbinding zodra de dienst is geleverd.

Lukt het Huiscleaning niet om binnen 14 dagen een hulp aan u te koppelen, kunt u uw aanvraag stop zetten. Zolang Huiscleaning geen huishoudelijke hulp aan u voorgesteld heeft, betaalt u geen bemiddelingskosten. 

8. Aansprakelijkheid

Huiscleaning kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een huishoudelijke hulp.

Indien de huishoudelijke hulp tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de klant een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Huiscleaning. Hierbij geldt een eigen risico van € 250.  De aansprakelijkheid van Huiscleaning is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.

9. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de hulp, die via Huiscleaning tot stand is gekomen, de diensten in privé-sfeer of via een ander bureau aan te laten bieden door dezelfde hulp. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag. 

10. Privacy

Huiscleaning gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

11. Klachten

Klachten kunt u melden bij de klantenservice. Gaat de klacht over een huishoudelijke hulp, dan zal Huiscleaning in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de huishoudelijke hulp. Indien Huiscleaning twee klachten heeft ontvangen over een huishoudelijke hulp dan zal de hulp uit het bestand worden verwijderd. 

12. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van Huiscleaning. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Huiscleaning.