Vanaf 6 januari zijn wij Hlprs! Lees hier meer...

Algemene voorwaarden huishoudelijke hulpen

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Huiscleaning.

2. Diensten

Huiscleaning treedt op als bemiddelaar tussen huishoudelijke hulpen en klanten. Huiscleaning stelt huishoudelijke hulpen voor aan klanten. De huishoudelijke hulp zal rechtstreeks gaan werken voor de klant via de regeling 'dienstverlening aan huis'. De huishoudelijke hulpen die ingeschreven staan op www.huiscleaning.nl, zijn niet bij Huiscleaning in loondienst. Huiscleaning heeft slechts een faciliterende rol.

3. Gegevens

Uw gegevens dienen altijd up-to-date te zijn. Huiscleaning gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Mocht er iets veranderen in uw gegevens, dan gelieve contact met Huiscleaning opnemen of de gegevens aanpassen in het inlogsysteem.

4. Voorgesteld worden

Via het inlogsysteem kunt u reageren op beschikbare adressen bij u uit de buurt. Mocht u voorgesteld kunnen worden aan de klant, neemt Huiscleaning contact met u op. Om voorgesteld te kunnen worden aan een klant, wordt er gekeken of u voldoet aan de opgegeven wensen van de klant. Nadat u bent voorgesteld aan de klant, ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant zal contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Huiscleaning kan niet garanderen dat de klant altijd contact met u opneemt. 

5. Samenwerking

Voor de uitvoering van de diensten geeft u bij Huiscleaning aan wanneer u aan het werk gaat bij de klant. Dit kunt u doen door de status aan te passen in het inlogsysteem. 

 6. Urenregistratie

Elke maand vult u uw gewerkte uren in via het inlogsysteem van Huiscleaning. Aan de hand van de ingevoerde uren, wordt automatisch een factuur verstuurd naar de klant. Dit is in opdracht van, in naam van en voor rekening van de huishoudelijke hulp. 

7. Vergoeding

Van de klant ontvangt u een minimale vergoeding van €11,50 per uur, dit is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en verzuim. Het uurtarief wat de klant betaalt, bestaat uit het uurloon aan de huishoudelijke hulp en een gedeelte service- en administratiekosten aan Huiscleaning. 

Klanten kunnen zelf het uurtarief bepalen, wat dus betekent dat de vergoeding per klant kan verschillen. Bij de openstaande vacatures in het inlogsysteem van Huiscleaning, kunt u per klant de vergoeding zien. 

8. Betaling

Huiscleaning stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de huishoudelijke hulp een factuur. Voor de (uit)betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling aan de hulp. Indien betaling van de klant uitblijft, zal Huiscleaning namens de huishoudelijke hulp herinneringen sturen. 

Om uitbetaald te kunnen worden, is het nodig uw IBAN-nummer eenmalig te verifiëren bij Online Betaalplatform. Op deze manier is het zeker dat u de eigenaar bent van het rekeningnummer. Deze verificatie is wettelijk verplicht bij ontvangers van gelden door middel van online betaalmethodes. Dit ook ter voorkoming van fraude. 

9. Aansprakelijkheid

Huiscleaning kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van klanten, schade aan eigendommen, werkzaamheden en dergelijke.

10. Wijziging algemene voorwaarden

Huiscleaning is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.

11. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van Huiscleaning. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.