Algemene voorwaarden huishoudelijke hulpen

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Huiscleaning.

2. Diensten

Huiscleaning treedt op als bemiddelaar tussen huishoudelijke hulpen en klanten. Huiscleaning koppelt huishoudelijke hulpen aan klanten. De huishoudelijke hulp zal rechtstreeks gaan werken voor de klant via de regeling 'dienstverlening aan huis'. Huiscleaning heeft daarbij slechts een faciliterende rol.

3. Gegevens

Uw gegevens dienen altijd up-to-date te zijn. Huiscleaning gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Mocht er iets veranderen in uw gegevens, dan gelieve contact met Huiscleaning opnemen of de gegevens aanpassen in het inlogsysteem.

4. Reageren op adressen

U kunt alleen op de beschikbare adressen reageren als u aan alle eisen van de klant voldoet en al uw gegevens up-to-date zijn. U dient ook daadwerkelijk bereid te zijn om bij de klant te werken. 

5. Koppelen

Er wordt altijd telefonisch contact met u opgenomen als u wordt uitgekozen om kennis te maken met het adres waar u zich op heeft aangemeld. Daarna ontvangt u een bevestiging per e-mail als u gekoppeld wordt aan het adres waarop u gereageerd heeft. De klant zal contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Huiscleaning kan niet garanderen dat de klant altijd contact met u opneemt. 

6. Samenwerking

Indien u na de kennismaking bij de klant aan de slag zal gaan, dan dient u dat te melden aan Huiscleaning. Dit kunt u doen door de status aan te passen of contact op te nemen met Huiscleaning. 

7. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de klant, die via Huiscleaning tot stand is gekomen, uw diensten in privésfeer of via een ander bureau aan te bieden aan dezelfde klant. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van €100,- per werkdag. 

8. Urenregistratie

U bent verplicht om elke maand uw uren via het inlogsysteem van Huiscleaning door te geven. Aan de hand van de ingevoerde uren, wordt een factuur verstuurd naar de klant. 

9. Uurloon

Er geldt een minimum uurloon van €11,50, dit is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en verzuim. Het uurtarief wat de klant betaalt, bestaat uit het uurloon en een gedeelte service- en administratiekosten aan Huiscleaning. 

10. Betaling

Huiscleaning stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de huishoudelijke hulp een factuur. Voor de (uit)betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling van het loon aan de hulp. Indien betaling van de klant uitblijft, zal Huiscleaning hier achteraan gaan.

Om uitbetaald te kunnen worden, is het nodig uw IBAN-nummer te verifiëren. Op deze manier is het zeker dat u de eigenaar bent van het rekeningnummer. Deze verificatie is wettelijk verplicht bij ontvangers van gelden door middel van online betaalmethodes. Dit ook ter voorkoming van fraude. 

11. Aansprakelijkheid

Huiscleaning kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van klanten, schade aan eigendommen, werkzaamheden en dergelijke.

12. Wijziging algemene voorwaarden

Huiscleaning is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.

13. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van Huiscleaning. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.